• Kazanım merkezli konu özetleri
  • Konu kazanım testleri
  • Sen çözler
  • Bölüm kazanım testleri
  • Ünite kazanım testleri
  • Etkinlikler
  • Kolaydan zora doğru sıralanan sorular
  • 416 sayfa

Değişen ortaöğretim müfredatına göre hazırlanan kitabımız, öğrencilerin karşılaşabileceği soruları çözmesi ve YGS-LYS Türkçe kazanımlarına hakim olması amacıyla “kazanım merkezli “olarak hazırlandı. Milli Eğitim programımıza göre öğrenciden hangi kazanımları edinmeleri beklendiği, kazanım kutuları ile gösterildi. Buna göre özetler halinde öğrencilerimizin ne öğrenmeleri gerektiği anlatıldı.

  Satın Almak için tıklayınız... Satın Almak için tıklayınız...